Minecraft

Minecraft

بازی Minecraft از دو بخش اصلی Creative Mode و Survival Mode تشکیل شده است. بخش Creative Mode اجازه ساخت هر چیزی که فکر می‌کنید را می‌دهد اما باید روند ساخت آن از تجهیزات اولیه‌اش را به‌دقت دنبال کنید. مثلاً ساخته یک‌خانه، نیاز به سنگ و چوب دارد و باید منابع اولیه را در محیط گسترده بازی به دست آورد. بازی هیچ مرزی برای بخش Creative نمی‌شناسد. در حالت Survival منابع اولیه‌ای در اختیار شما قرار نمی‌دهد و باید دست‌خالی شروع به کارکنید و آیتم‌های مختلفی را به دست آورد و شانس بقای خود را افزایش دهید. در این بخش، افرادی دیگری هم مشغول به کار هستند که ممکن است درگیری جدی برای شما پیش بیاورند.