Apex Legends

Apex Legends

3 بازدید کننده

بازی Apex Legends مانند سایر عناوین بتل رویال شما را به یک جزیره پرتاب می‌کند. در این جزیره تنها نخواهید بود. در یک دور از بازی 20 گروه سه نفره وجود خواهند داشت که هرکدام برای بقا و پیروزی با یکدیگر همکاری می‌کنند و سعی می‌کنند تا با این همکاری سایر بازیکنان را از پا در بیاورند.