Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone

1 بازدید کننده

کال آف دیوتی وارزون یک بازی بتل رویال رایگان است. هر بار 150 نفر در قالب گروهای 1-4 نفره سوار یک هواپیما خواهید شد و روی نقشه فرود خواهید آمد. باید افراد زیادی را از دور مسابقه خارج تا تنها گروه بازمانده در نقشه باشید.