Counter-Strike

Counter-Strike

افراد با تشکیل تیم‌های 5 نفره در قالب دو گروه تروریست و ضد تروریست وارد نبرد در نقشه‌هایی متفاوت می‌شوند. گروه تروریست ها می توانند در مکان های مشخصی بمب گذاری کنند و گروه ضد تروریست هم باید بمب را خنثی کنند.هر گروه اگر در کارشان موفق شوند، پول بدست می آورند و به وسیله آن می توانند برای خود سلاح و مهمات خریداری کنند. تعداد 30 راند در هر بازی وجود داشته و تیمی که بتواند 16 راند را ببرد، پیروز میدان خواهد بود.