توییچ فارسی هیچ مسئولیتی در قبال محتوای کلیپ ها بر عهده ندارد.